Assessment Center

Assessment Center

Wśród stosowanych metod rekrutacyjnych dosyć popularny zaczął być Ośrodek Oceny, czyli Assessment Center. Wiąże się ona z oceną umiejętności kandydata do pracy, jaka jest potrzebna na danym stanowisku pracy poprzez obserwacji reakcji i emocji podczas wykonywania odpowiednio do tego stworzonych zadań. Sesja Assessment Center może trwać cały dzień albo dwa i przeprowadzana jest w grupie. starając się o przyjęcie do pracy do firmy, która stosuje tą metodę rekrutacyjną, ubiegający się o zatrudnienie spotyka swoich konkurentów. w związku z dużą efektywność, cieszy się to coraz większym poparciem wśród pracodawców.

Więcei ciekawostek

http://fsc-zuk.pl